Stort intresse när FCG anordnade seminarium om ORSA och kvalitativ rapportering

Cecilia Lindhe NadjalinNews

FCG bjöd den 10:e maj in till ett seminarium om hur genomförande av ORSA och ORSA-rapportering kan samordnas med annan kvalitativ rapportering.

På seminariet talade Susanna Björkwall och Simon Kristoferson, som båda har en lång försäkringserfarenhet och inte minst vad gäller implementering av Solvens II-regelverket, och fokuserade framförallt på:

  • ORSA-processen och dess koppling till andra processer
  • ORSA-rapporten och andra kvalitativa rapporters innehåll och struktur
  • ORSA som en katalysator för en ökad riskmedvetenhet och mer välgrundade affärsbeslut
  • Hur affärsnytta kan uppnås
  • Erfarenheter av genomförda FLAOR under 2014 och 2015
  • Hur FCG kan vara stödjande i arbetet

Vill du del av presentationen? Du beställer den via formuläret till höger.

Vill du veta mer kan du kontakta Johan Lindqvist på tel 076-630 91 53 eller johan.lindqvist@fcg.se.