Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

olofNews

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 november 2019.

Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och sedan till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet genom en ny promemoria att övergångsperioden förlängs ytterligare till den 30 november 2019 för tjänstepensionskassor och till den 31 december 2020 för övriga understödsföreningar (såsom sjukkassor, begravningskassor och sjuk- och begravningskassor).

En tjänstpensionskassa som önskar att ombildas till tjänstepensionsföretag ska ansöka om detta innan den 30 november 2019.

Lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) är fortfarande planerad till tidig vår 2019. Lagändringarna ovan föreslås att träda i kraft den 1 juli 2019.

Läs mer här