Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

Cecilia Lindhe NadjalinNews

FCG har sett ett allt större behov av stöd bland startup-företag med inriktning på tekniska lösningar inom finansbranschen, s.k. FinTech-bolag. Goda idéer och lösningar finns det gott om men många av dem möter en snårig väg av otydliga regler och begränsade förutsättningar.

FCG ser det därför som en naturlig del av sitt erbjudande att vägleda och stötta dessa företag att få till en verksamhet som vilar på stabila grunder och utväxling på sina produkter. Vi har också en god insyn i de förutsättningar som Svenska entreprenörer möts av, och kan därför konstatera att relevant lagstiftning och myndigheter inte ännu motsvarar den energi och innovation som bubblar på marknaden.

DI Digital publicerar idag en debattartikel som du kan läsa här: Dags för Riksbanken att starta en fintech-accelerator.