MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

Cecilia Lindhe NadjalinNews

Den 8 september 2016 håller FCG:s experter Erna Botonic och Carina Knöös ett frukostseminarium om de nya regelverken MiFID 2 och IDD.

Seminariet fokuserar på hur regelverken kommer påverka företagen, men också hur man rent praktiskt kan arbeta redan nu för att klara de krav som Finansinspektionen kommer ställa på företagen, när regelverken träder i kraft.

Med utgångspunkt i olika aktörers inriktningar guidar mina kollegor dig genom de viktigaste förändringarna och visar på vilka implikationer de får på olika processer. Vidare lyfter seminariet fram vad som är bra att genomföra i olika verksamheter: från analys och förstudie till ett framgångsrikt projekt.