FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet

olofNews

Anna Gårdö fondspanar inför hösten 2018 med FCG:s experter Eva Broms och Emelie Antonisen. De talar om de nya kraven på fondbolag, nya ansökningsförfaranden, nya krav för tillträde (t.ex. verksamhetshistorik), handläggningstider, ny form av tillsyn, och hur allt detta kommer se ut år 2020.