FCG har biträtt Promentor Finans vid dess ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse

olofLegal & Compliance, News

Promentor Finans AB fick igår tillstånd att bedriva finansieringsrörelse som kreditmarknadsbolag, där FCG bistått i ansökningsprocessen.

FCG:s team, lett av Mattias Ullsten, skickar våra varmaste gratulationer!