IRRBB – renterisiko i bankboken

EBA har utarbeidet nye retningslinjer og regulatoriske standarder for renterisikoberegninger, som er til beslutning i EU-kommisjonen.

Et oppdatert regelverk står dermed for døren for bankene. Dette vil medføre betydelige endringer på blant annet følgende områder:

  • Flere ulike nivåer av modeller er introdusert for beregning av renterisiko i bankboken.
  • Løpetidsmodellering av innskudd uten bindingstid blir obligatorisk
  • Endringer i rentenetto (∆NII) får egne beregningsmetoder og grenseverdier
  • ∆NII-metodene kan medføre økte kapitalkrav

Med de kommende standardene kan bankene til en viss grad velge mellom standardiserte metoder og egne metoder som vil være tilpasset banken. Egne metoder vil kunne være bidra til å redusere kapitalkravet knyttet til renterisiko.    

I tillegg har Finanstilsynet nylig publisert et nytt SREP-rundskriv (rundskriv 3/2022) hvor det blant annet presiserer at:

  • Alle banker skal beregne renterisiko i henhold til ∆NII-metoden (gjelder ikke lenger utelukkende for banker i SREP-kategori 1 og 2).
  • Banker i SREP-kategori 1 og 2 skal utarbeide egne rentesjokkscenarier tilpasset bankens forretningsmodell.

Samlet sett vil kommende standarder samt oppdatert tilsynspraksis innenfor eksisterende regelverk, ha innvirkning ikke bare på hvordan renterisiko må måles av bankene, men også nivået på kapitalkrav og hvordan sikring av renterisiko bør gjennomføres. 

Vi diskuterer gjerne kommende standarder, implikasjoner av disse samt våre løsninger for risiko- og kapitalbehovsvurdering med hensyn til renterisiko i bankboken. 

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Let's connect

IRRBB – renterisiko i bankboken IRRBB – renterisiko i bankboken
I want an FCG expert to contact me about:
IRRBB – renterisiko i bankboken

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
IRRBB – renterisiko i bankboken IRRBB – renterisiko i bankboken

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

IRRBB – renterisiko i bankboken IRRBB – renterisiko i bankboken

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save