Velkommen til FCG Sandra Brännstam

Det er en stor glede for oss å kunne ønske Sandra Brännstam velkommen til FCG. Sandra er aktuar med bred erfaring fra bank og forsikring og startet i FCGs forsikringsteam den 8. august. Hun er internasjonalt kvalifisert og har mottatt SCOR Sweden REs aktuarpris for sin masteroppgave “Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata – baserat på Lee Carter modellering” i 2020.

Hun har bakgrunn fra EY og Klarna og har blant annet vært ansvarlig for vurdering av reserver for livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper, modellrammeverk, og validering av forbrukerkredittmodeller. Sandra har også hatt ansvar for å sikre etterlevelse av regelverk og samsvar mellom interne prosesser og bransjepraksis som har gitt en god kunnskap om aktuariell analyse, forsikringsselskapers aktuarielle prosesser og krav til etterlevelse.

Vi har lenge hatt et ønske om at Sandra skal starte hos oss. Med den dype aktuarkompetansen som hun har, blir Sandra et veldig sterkt tilskudd til vårt forsikringsteam. Sandra har i tillegg arbeidet på tvers av bank og forsikring, som gjør hennes kompetanse ekstra verdifull for våre kunder fremover.

Johan Røthe 

Let's connect

Velkommen til FCG Sandra Brännstam Velkommen til FCG Sandra Brännstam
I want an FCG expert to contact me about:
Velkommen til FCG Sandra Brännstam

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Velkommen til FCG Sandra Brännstam Velkommen til FCG Sandra Brännstam

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Velkommen til FCG Sandra Brännstam Velkommen til FCG Sandra Brännstam

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save