Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni

Renterisikoen i bankboken (IRRBB) har fått et økt fokus fra både tilsynsmyndigheter og banker som følge av de gjeldende retningslinjene fra EBA (EBA/GL/2018/02) og kommende revidering, som stiller krav til bankenes systemer for å identifisere, evaluere, håndtere og styre renterisikoen i bankboken.

EBAs retningslinjer stiller krav til beregning av effekten på egenkapitalen («delta EVE») ved stressede rentenivåer, såkalt EBA Supervisory outlier test (EBA SOT). I tillegg inkluderer retningslinjene krav til modellering og beregning av netto renteinntekter (NII) og risiko knyttet til endrede markedsrenter («delta NII»). 

FCG Norge inviterer til et frokostseminar onsdag 1. juni 2022 kl. 8.15-10.30 der vi gir et overblikk over kravene til beregninger av renterisikoen i bankboken. Frokostseminaret holdes av Marcus Barthelson og Ivar Storvik. Frokostseminaret er kostnadsfritt for alle deltagere.

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Marcus Barthelson

Director – Financial Services Risk Measurement

Let's connect

Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni
I want an FCG expert to contact me about:
Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni Velkommen til frokostseminar om IRRBB 1 juni

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save