Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

Den 13 februari publicerades Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport för 2020, där man redogör för de två konsumentrisker som kommer prioriteras under året. Osund kreditgivning samt rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför den målgrupp produkten var tänkt att riktas till. Man meddelar även att skadereglering av hemförsäkringar kommer också att ha en framskjuten plats i FI:s tillsyn.

De två prioriteringarna ligger båda väl i linje med FCG:s kompetens och expertis, och vi ser positivt på FI:s fokusområden för 2020. Hör av er till oss om ni vill diskutera hur årets Konsumentskyddsrapport kan påverka er verksamhet.

Let's connect

Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad
I want an FCG expert to contact me about:
Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020 publicerad

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save