IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

eller återstår fortfarande regelkrav att implementera i er verksamhet? 

De nya reglerna om försäkringsdistribution har nu varit gällande i ett halvår. Har ni som försäkringsdistributör sett över ert kundmöte och genomfört de förändringar som krävs? Kan ni visa att er ledning och personal uppfyller kraven på relevant kunskap och kompetens samt god vandel, både nu och vidare framöver?

Förutom att de nya kraven för försäkringsdistribution innebär en hel del förändringar i förhållande till tidigare lagstiftning, har vi hos kunder uppmärksammat praktiska utmaningar i att implementera kraven i verksamheten. Detta rör exempelvis dokumentation och information till kund i olika distributionskanaler såväl som hur incitament och ersättningar får tas emot och presenteras tydligt och korrekt till kund.

FCG kan erbjuda er en second opinion på era styrdokument och processer, alternativt ett simulerat tillsynsbesök gällande hela eller delar av bolagets implementering av IDD. Tillsammans med er kan vi säkerställa att ni följer reglerna i IDD. Våra erfarna experter kan även hjälpa er att säkerställa att er verksamhet uppfyller kraven fortlöpande avseende fortbildning om 15 timmar per år och person.

Vill ni säkerställa att er verksamhets implementering av IDD efterlever de nya kraven som ställs på försäkringsdistributörer? Kontakta oss för utförande av en extern kontroll.

Let's connect

IDD-projektet – ett avslutat kapitel? IDD-projektet – ett avslutat kapitel?
I want an FCG expert to contact me about:
IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
IDD-projektet – ett avslutat kapitel? IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

IDD-projektet – ett avslutat kapitel? IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save