Propositioner inom tjänstepensionsområdet

Regeringen har lämnat en propositionsförteckning för våren 2019, och där finns intressant information gällande tjänstepensionsområdet.

Följande propositioner är avsedda att bli slutbehandlade av riksdagen före eller efter sommaren, men före utgången av 2019. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet.

Riksdagsbehandling före sommaren

  • Aktivitetsgrad i fondförvaltning – 12 mars 2019
  • Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar – 26 mars 2019

Riksdagsbehandling efter sommaren

  • En effektivare flytträtt av försäkringssparande – Maj 2019
  • Skatteregler för tjänstepensionsföretag – Maj 2019
  • Höjda pensionsåldrar – Maj 2019
  • Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet – Juni 2019
  • En ny reglering för tjänstepensionsföretag – Juni 2019

För mer information, se här.

Det återstår att se hur detta påverkar tidplanen med ikraftträdandet av de nya reglerna för tjänstepensionsföretag som tidigare har föreslagits till den 1 juli 2019 med övergångsperiod för tjänstepensionskassor till den 30 nov 2019.

Det återstår även att se hur detta påverkar ikraftträdandet av nya regler för pensionsstiftelser som även där tidigare har föreslagits till den 1 juli 2019 och som ska samordnas med de nya reglerna för tjänstepensionsföretag.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss.

Let's connect

Propositioner inom tjänstepensionsområdet Propositioner inom tjänstepensionsområdet
I want an FCG expert to contact me about:
Propositioner inom tjänstepensionsområdet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Propositioner inom tjänstepensionsområdet Propositioner inom tjänstepensionsområdet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Propositioner inom tjänstepensionsområdet Propositioner inom tjänstepensionsområdet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save