Test av kontinuitetsplaner

Att testa kontinuitetsplaner regelbundet är en viktig komponent i att säkerställa företagets förmåga att kunna leverera kritisk funktionalitet till sina kunder oavsett vad som inträffar. Det är inte bara viktigt sett utifrån vilket ansvar företaget har gentemot sina kunder, utan också ett sätt att skydda sin verksamhet mot större ekonomiska förluster.

Ju bättre förmåga ett företag har att antingen reducera konsekvenserna av ett oförutsett avbrott eller minimera tiden som verksamheten påverkas, desto mer robust är verksamheten. För att uppnå en god förmåga till kontinuitetshantering bör företaget regelbundet testa sina kontinuitetsplaner (som beskriver vad företaget ska göra, hur det ska s göras samt vem som ska göra vad i händelse av avbrott).

Ett effektivt sätt att testa kontinuitetsplaner är att använda olika former av scenariobaserade övningar. Genom att simulera olika typer av skeenden som påverkar verksamheten, får personalen öva på att praktiskt använda kontinuitetsplanerna samtidigt som kontinuitetsplanernas tillämplighet testas. Externa regler ställer inte bara krav på att finansiella företag ska ha fungerande beredskaps, kontinuitets, och återställningsplaner, utan det finns också krav på att företagen regelbundet och minst årligen ska testa planerna. Samtidigt finns det en stor affärsmässig nytta i en tillfredställande kontinuitetshantering där företagen kan minska risken för avbrott och konsekvenserna av dessa.

FCG har gedigen erfarenhet av verksamhet inom den finansiella sektorn. Vi har några av branschens främsta experter inom kris- och kontinuitetshantering. Vi hjälper våra kunder med inspirerande kontinuitetsövningar och kommer med konkret feedback. Vi skräddarsyr varje övning för att passa kundens behov samtidigt som vi är pragmatiska.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Let's connect

Test av kontinuitetsplaner Test av kontinuitetsplaner
I want an FCG expert to contact me about:
Test av kontinuitetsplaner

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Test av kontinuitetsplaner Test av kontinuitetsplaner

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Test av kontinuitetsplaner Test av kontinuitetsplaner

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save