FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

Den 26:e september etablerades Sparbanken Skåne som en ytterligare aktör på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med en emission om 3 miljarder kronor (läs mer här). I förberedelsearbetet inför emissionen har Sparbanken Skåne haft ett nära samarbete med FCG. FCG har stöttat Sparbanken Skåne genom hela processen med alltifrån den initiala analysen, ansökan om tillstånd, verksamhetsanpassningar samt uppbyggnaden av en teknisk infrastruktur för dagligt fastställande av register enligt Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

”Utöver samarbetet mellan Sparbanken och FCG avseende analys och genomförande av tillståndsansökningar och verksamhetsanpassningar har arbetet med den tekniska infrastrukturen varit en rolig process att arbeta med. Arbetet har omfattat såväl grundläggande tekniska lösningar, som implementering av optimeringsalgoritmer, och där den kombinerade expertisen hos Sparbanken Skåne och FCG resulterat i en väldigt flexibel IT-lösning vilken ger en mycket hög grad av skalbarhet samtidigt som den är transparent och säker utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv” säger Henrik Nilsson (Director, FCG), som i delad roll med Sparbanken Skåne varit projektledare över den IT-relaterade delen i förberedelsearbetet.

Let's connect

FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer
I want an FCG expert to contact me about:
FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save