Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Jeanette VielstedNews

FCG afholdt den 22. juni 2017 et vellykket morgenseminar om ”Den nye hvidvasklov” på Hotel Phoenix i København.

Hos FCG satte vi, som en af Danmarks førende rådgivere indenfor compliance og risikostyring, stor pris på den indlevelse og det engagement, som deltagerne viste for dette vigtige emne om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Oplægget indeholdte blandt andet en gennemgang af organisationskrav, væsentlige definitionsændringer og kundekendskabsproceduren. Emner, der alle ledte til en udbytterig diskussion og perspektivering. Præsentationen fra morgenseminaret kan downloades i højre side.

Nærmere information om kommende morgenseminar offentliggøres snarest.