Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

majaNews

Genom ikraftträdandet av Solvens II-regelverket ska försäkringsbolag årligen genomföra en egen risk- och solvens bedömning (ORSA). Många bolag brukar utföra sin ORSA under hösten, varför detta nu är högaktuellt. För att ständigt förbättra sin ORSA bör lärdomar från tidigare utförande och vanliga fallgropar bäras färskt i minnet.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) presenterade i juni en rapport om EIOPA:s analys av det första året med utförande av bolagens ORSA i Europa. Se Press Release och Supervisory Assessment. EIOPA berömmer bolagen att överlag ha bra processer och styrdokument för ORSA, men lyfter i korthet ett antal förbättringsområden inför kommande utförande av ORSA.

  • Bristande involvering av styrelse.
  • Bristande omfattning av riskexponering.
  • Övertro på standardformeln.
  • Bristande kvalitet på stresstester.

FCG förtydligar och lämnar förslag på lösningar för några vanliga fallgropar, som försäkringsbolag inte sällan riskerar att ramla i vid utförande av ORSA.

Vill du veta mer, kontakta gärna Johan Lindqvist, Director hos oss på FCG.