Pressmeddelande

Anonym FröbergNews

FCG befäster sin ledande position inom riskhantering genom att förstärka inom operativ risk och informationssäkerhet. Nu tillsätter FCG ett nytt team inom riskhantering med fokus på att möta de allt starkare behoven och kraven inom operativ risk och informationssäkerhet i finansbranschen.