Pressmeddelande

Anonym FröbergNews

FCG adderar tjänster kopplade till analytisk affärs- och kundutveckling och erbjuder därmed företag tjänster kopplade till datadriven analys och Customer Insight.

Mikael Forsblom är senaste rekryteringen efter Markus Wahlgren till FCG:s nya fokusområde Customer Insight. Båda har sedan tidigare erfarenheter från finansbranschen och har de senaste åren arbetat med frågor kopplade till datadriven analys. Sedan starten har Anna Flodby och Richard Jörnkvist varit en del av teamet.