Nya regler för pensionsstiftelser skjuts fram till maj 2019

olofNews

Det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II-direktivet) avser tjänstepensionsinstitut, vilket i Sverige omfattar pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag. De nya reglerna för pensionsstiftelser remitterades i mars 2018 och de nya reglerna för tjänstepensionsföretag remitterades i juli 2018.

Regeringen vill nu skjuta fram ikraftträdandet av de nya reglerna för pensionsstiftelser för samordna de båda lagförslagen. Detta innebär att beslut om lagrådsremiss i båda lagstiftningsärendena är planerat till november 2018, beslut om proposition till januari 2019 och ikraftträdande till den 1 maj 2019. Det var tidigare sagt att de nya reglerna för pensionsstiftelser skulle träda i kraft den 13 januari 2019. För mer information, läs här.