Interimløsninger

Interimløsninger

FCG tilbyr interimløsninger som dekker ulike behov innenfor et bredt spekter av fagområder

Interimoppdrag benyttes normalt når oppdragsgiver har en ledig hel- eller delstilling eller behov for ekstra kompetanse og kapasitet i en begrenset periode.

Selskaper i finansnæringen investerer i dag betydelige ressurser for å etterleve regulatoriske krav, og sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til compliance- og risikostyringsfunksjonen. De stadig økende kravene og økt etterlevelsesrisiko gjør at virksomheter til tider kan ha behov for midlertidig kapasitet og kompetanse, som i mange tilfeller kan løses med fleksible og effektive interimløsninger. FCG har lang erfaring med å støtte selskaper i finansnæringen med fleksible løsninger som dekker ressurs- og kompetansebehov i kortere eller lengre tid. 

FCG støtter flere kunder med interimsløsninger innenfor ulike fagområder og med spesifikke arbeidsoppgaver. Nedenfor ser du noen av de fagområder, roller og oppgaver som vi støtter selskaper i finansnæringen med.

Ved å benytte FCGs fleksible interimløsninger får våre kunder tilgang til et ledende fagmiljø hvilket gir en rekke fordeler som kan være vanskelig å oppnå ved bruk av bare egne ansatte.

FCG er et rådgivningsselskap som er spesialisert på finansbransjen og arbeider innenfor en rekke ulike fagområder, herunder intern styring og kontroll, risikostyring og compliance. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende presentasjon av FCG, våre ansatte og vår kompetanse.

Gry Evensen Skallerud

Managing Director

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Besøk vår nettside for mer informasjon: