Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Siden 2008 har vi kombinert finansiell, regulatorisk og teknologisk ekspertise for å støtte finansbransjen med innsikt og erfaring og hjelpe våre kunder med å navigere i et GRC-landskap (governance, risk, compliance) som er komplekst og i kontinuerlig endring.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring On this page
Aker Brygge Oslo

Økt digitalisering og regulatorisk kompleksitet gjør det utfordrende for finansielle foretak å holde seg oppdatert og etterleve den økende mengden av krav og forventninger som stilles.

Med dette som drivkraft samler vi de skarpeste hodene i ett selskap for å oppnå en grundig forståelse av den moderne finansbransjen.

Hva vi gjør

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Advisory

Vi er et ledende rådgivningsfirma innenfor GRC-området, med eksperter på blant annet risiko- og kapitalstyring, compliance, tilsynsdialog, ESG, kredittprosesser og kreditthåndtering, økonomi og treasury, samt intern styring og kontroll. Som spesialister tilbyr vi pålitelige, innovative og praktiske løsninger, laget for å gi finansbransjen verdi både i dag og for framtiden.

Vi er dedikerte til å bistå selskaper i finansbransjen med å etterleve lover og regler, og er risikobevisste og proaktive i dagens digitaliserte og regulerte finansindustri.

Vi er markedsledende i Nord-Europa innenfor vårt område, en posisjon vi har oppnådd ved å fokusere på vår kjernekompetanse, og utelukkende rekruttere de beste hodene.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Advisory
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

ESG

Fokuset på governance, risk og compliance innen bærekraft er raskt økende. FCG tilbyr både regulatorisk oversikt og praktisk veiledning på hvordan ESG kan integreres i kjernevirksomheten. Vi mener at ESG ikke er en “add on”, men bør være en sentral del av hvordan finansforetak driver sin virksomhet.

Hos FCG har vi et dedikert ESG-team som har omfattende erfaring fra ESG i finansbransjen. Vi forstår utfordringene, vi er konkrete og rett på sak, og vi tar sikte på å bygge kompetanse hos selskapene vi jobber med. Vårt mål er at alle selskaper som vi jobber med skal komme styrket ut av samarbeidet, og være rustet til å håndtere sine ESG-utfordringer på lang sikt.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om ESG
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Forsikring & Pensjon

Ny teknologi og regulering gjør at markedet for forsikring og pensjon er i stadig endring. Flere nye regelverk som griper inn i hverandre skal etterleves, samtidig som det ligger store muligheter i digitalisering av prosesser, produktutvikling med større grad av tilpasning, bruk av kunstig intelligens til automatisering etc. Utviklingen øker kompleksiteten og stiller krav til både bred oversikt og dyp spisskompetanse.

FCG har et dedikert team på forsikring og pensjon med både erfarne aktuarer og eksperter innen analyse, risikostyring, compliance og teknologi. Alle våre ansatte har omfattende erfaring fra forsikringsforetak, gjerne i kombinasjon med tilsynserfaring, og FCG har de senere årene utviklet flere teknologiplattformer for bruk innen forsikring. Vi har dermed en bred forståelse av hvordan teknologiske og markedsmessige muligheter kan kombineres med regulatoriske krav på en måte som skaper verdi for våre kunder.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Forsikring & Pensjon
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Managed Services

Vi tilbyr blant annet interimstillinger og påtar oss utkontrakterte oppgaver skreddersydd etter kunders behov, ved å kombinere bred regulatorisk ekspertise med tekniske løsninger. Med en dyp forståelse av kundenes virksomhet og governance, risk og compliance, sikrer vi kostnadseffektivitet og god etterlevelse i deres forretningsprosesser.

Vi tilbyr kunder tilgang til vårt team av spesialister og teknologi som tilfredsstiller beste praksis. Gjennom oss får kunder fordelen av FCGs spesialistkompetanse innenfor governance, risk og compliance, overført til operasjonelle og praktiske løsninger og tjenester

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Managed Services
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

Tech Solutions

FCG kombinerer spisskompetanse innen kvantitativ finans med programvareutvikling. Resultatet er handlingsorientert innsikt, basert på data som er skapt og benyttet i kundens daglige virksomhet.
Våre løsninger automatiserer og digitaliserer kundens arbeid. De gir mulighet for å forbedre effektiviteten, spare tid og kostnader, få bedre etterlevelse og øke lønnsomheten.

Vi drives av vår lidenskap for smart teknologi. Våre team kombinerer dyptgående ekspertise, finansiell analyse og risikostyring med solid kompetanse innenfor programvareutvikling.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om Tech Solutions
Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

FCG Fonder

FCG Fonder er et fondsselskap med lisens til å forvalte aksjefond (UCITS), spesialfond og alternative investeringsfond (AIF). Vi tilbyr markedsledende fondsselskapstjenester til kapitalforvaltere og profesjonelle investorer.

Med spesialkompetanse innen fondsstrukturering, etterlevelse av regelverk, risiko, administrasjon, kapitalforvaltning, markedsføring og distribusjon, leverer vi omfattende tjenester og skreddersydde løsninger på det nordiske markedet.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring Les mer om FCG Fonder

Grunnlagt

2008

Eksperter

450+

Kontorer

10

 

Vår Visjon & Misjon

Som fageksperter tilbyr vi pålitelige, innovative og praktiske løsninger, utviklet for å gi verdi i dag og i framtiden. Som partnere støtter vi våre kunder proaktivt gjennom alle steg i prosessen, fra identifisering og analyse til rådgivning og implementering, og kan også tilby løsninger for utkontraktering.

Vi ønsker at våre kunder skal lykkes. Som samarbeidspartnere er vi proaktive og hjelper dem å navigere i et GRC-landskap i stadig endring. Sammen skaper vi bærekraftig virksomhetsstyring, med risiko- og compliance-løsninger som er skreddersydd etter kundenes behov.

Vår visjon

At skape en bærekraftig fremtid for mennesker, næringsliv og samfunn gjennom en sunn finansnæring.

Vår misjon

Som betrodd partner er vi proaktive og hjelper våre kunder med å navigere i et GRC-landskap i kontinuerlig forandring. Sammen skaper vi bærekraftig virksomhetsstyring, med risiko- og compliance-løsninger skreddersydd etter kundenes behov.

Siste nytt

Hvem vi er

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

KOMPETENTE OG DEDIKERTE

Vi baserer våre bransjeledende løsninger på analyse av fakta og vår faglige ekspertise. Vi gir kundene våre et helhetlig syn på finansbransjen ved å bruke hele vårt kompetansespekter.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

EN KREATIV OG DRIVENDE KRAFT

Vi er proaktive. Vi omgjør innsikt til handling, og møter utfordringer med løsninger. Vår søken etter bærekraftig innovasjon stopper ikke, og vi arbeider kontinuerlig med å levere de beste resultatene til våre kunder.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

PERSONLIGE OG JORDNÆRE

Vi jobber i partnerskap, side ved side med våre kunder. Vi sikrer at vi forstår kundenes unike situasjon, og støtter dem gjennom de utfordringene de måtte ha. Vi bygger langvarige relasjoner ved å anvende vår ekspertise og erfaring for å gjøre en reell forskjell for våre kunder.

Vi hjelper dere med å navigere i et komplekst landskap i kontinuerlig endring

ÅPNE OG INKLUDERENDE

For oss er mangfold en forutsetning for å kunne bli et mer innovativt, dynamisk og vellykket selskap. Vi mener at alle skal høres og inkluderes, og legger derfor vekt på mangfold og likestilling blant annet i vår rekrutteringsprosess.