RIX-deltagande och den finansiella infrastrukturen

hugoChange Management, Finance & Treasury, Legal & Compliance, News

Betalningssystem utgör en fundamental del i den finansiella infrastrukturen. Med hjälp av centralt reglerade och tillhandahållna betalningssystem kan en hög grad av säkerhet och effektivitet tillförsäkras i betalprocessen, samtidigt som slutkunderna kan känna sig trygga i att det ställs särskilda krav på finansiella institut, dess kunskap och kompetens. I Sverige finns två olika typer av betalningssystem; system för stora betalningar … Read More

Internal governance and the cost of (non) compliance

olofLegal & Compliance, News, Risk & Analytics

In mid-2019 the European Commission published a study on the cost of regulatory compliance for a specific set of financial regulations (see below). The objective of the study was to gain an understanding of the scale and nature of the incremental costs of compliance with EU financial legislation and supervisory reporting since 2008. Removing the one-off costs during the preparation, … Read More

A Brave new World: The governance of IT-risk is now firmly placed in operational risk

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes are foremost related to to what is commonly known as New … Read More

Is this the end of an era for NPAP?

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes, in the consultative draft, are foremost related to what is … Read More

En complianceroll i förändring – del 2

olofNews

I takt med att tiderna förändras, gör även compliancerollen det. Vi har tillsammans med våra kollegor Anna Gårdö och Suna Wickforsen diskuterat hur kan se ut i framtiden. Del två – vilken roll spelar teknologin i utvecklingen? Missa inte heller att läsa Alexander Wägeus artikel på ämnet via länken till höger. En Complianceroll i förändring – del 2 from FCG on Vimeo.