A Brave new World: The governance of IT-risk is now firmly placed in operational risk

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes are foremost related to to what is commonly known as New … Read More

Is this the end of an era for NPAP?

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes, in the consultative draft, are foremost related to what is … Read More

Enhanced regulation regarding IT and security management in Europe.

hugoIT & Cyber Security, News

Last week, the European Banking Authority (EBA) published the final Guidelines on ICT and security risk management. This Guideline will come into effect on 30th of June 2020 which is a rather short deadline considering the organizational structure and level of detail stated. The guideline defines the minimum requirements on how to manage ICT and security management risk across most … Read More

FCG:s dag för specialistfunktioner – nu med schema!

hugoAML & CTF, Change Management, Finance & Treasury, Interim, IT & Cyber Security, Legal & Compliance, M&A Advisory, News, Outsourcing, Reg&Tech Solutions, Regulatory Reporting, Risk & Analytics

Snart är det dags för FCG.s dag för specialistfunktioner den 13 mars i Malmö! Snart ska ni således välja vad ni vill att er fördjupningsdag ska handla om. Länken till formuläret kommer ni, om ett par veckor, få via mail om ni anmält er. Var uppmärksam på era val då vissa seminarier och föreläsningar sträcker sig över två pass. Tillgängligheten styrs av … Read More

IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019

olofIT & Cyber Security, News

Tillbakablick 2018 FCG har under året stöttat många av våra kunder, både finansiella och icke-finansiella bolag, med främst IT-strategi och styrning av IT och informationssäkerhet. Styrning av IT och informationssäkerhet har under året varit i fokus hos våra kunder. Detta på grund av en kombination av tillväxt och regulatorisk utveckling. 2018 har varit ett år av stark tillväxt hos våra … Read More