Machine Learning

olofNews

Affärsvärde genom Machine Learning

Under de senaste åren har hantering och användning av data diskuterats flitigt inom flertalet områden, och data börjar allt mer accepteras som central för framtida konkurrenskraft. Men det finns utmaningar. Mängden data som produceras ökar explosionsartat. För att kunna skapa ett hållbart och långsiktigt affärsvärde med hjälp av dataförädling krävs nya tekniker för insamling, hantering och modellering.

Utmaningarna företagen står inför är flera. Data är utspritt i organisationerna, det är otillgängligt och tekniken är föråldrad. När data och dess infrastruktur på riktigt accepteras som affärsstrategisk tillgång kan rätt resurser och investeringar avsättas för att möta nya och förändrade affärsbehov. Nya och kompletterande mjukvaror samt aktuella tekniker som Machine Learning är delar på vägen mot målet att skapa förädlade beslutsunderlag. Kombinationen av datahantering och matematisk modellering kommer fortsatt att vara ett av företagens viktigaste strategiska områden att hantera, vilket blir grunden för framtida affärs-och produktutveckling.

FCG kan hjälpa er att koppla ihop affärsstrategiska frågeställningar med teknik och matematik. Vi bistår er gärna i utvecklingen mot morgondagens datadrivna affärsbeslut.