PSD2 – Nya rapporteringskrav för aktörer som erbjuder betaltjänster

olof

Den 1 maj 2018 implementerade Sverige det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Implementering resulterade bl.a. i två nya periodiska rapporter som betaltjänstleverantörer ska skicka in till Finansinspektionen. För att kunna uppfylla de aktuella rapporteringskraven börjar det bli hög tid att påbörja arbetet.