De nya spelreglerna

hugo

Nya regler om spel träder i kraft i svensk lagstiftning den första januari 2019.
Bestämmelserna omfattar en ny spellag (spellag 2018:1476), en ny spelförordning
(2018:1475), en ny förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen
och föreskrifter utgivna av nuvarande Lotteriinspektionen (LIFS
2018:1–10). De nya reglerna om spel verkar för ett ökat konsumentskydd och
innehåller ett antal regler som kommer påverka betaltjänstleverantörer (banker,
kreditmarknadsbolag och betalningsinstitut).