Advantages of outsourcing risk performance calculations

Joar Langeland

Å outsource eller ikke er et strategisk viktig valg. Når man står overfor et slikt valg er ikke alle detaljene alltid opplagte. I denne FCG Insight drøfter vi de viktigste årsakene til at flere og flere bedrifter velger å outsource sine beregninger av ulike slag.