IFRS 17

Anonym FröbergNews

Tidigare i höst höll FCG:s experter Simon Kristoferson och Moses Salci ett frukostseminarium om den nya standarden för värdering och redovisning av försäkringskontrakt.

Seminariet tog bl.a. upp bakgrunden till den nya standarden och ett antal grundläggande koncept. I fokus var dock själva värderingen och då inte minst enligt standardmodellen, den så kallade Building Block Approach (BBA). För att tydliggöra några effekter av den nya standarden presenterades även ett exempel.

Då skillnaderna mellan IFRS 4 och IFRS 17 är så pass stora kommer för många bolag ett omfattande arbete krävas för att:

  1. förstå de olika värderingsmodellerna;
  2. avgöra vilka som relevanta för bolagets affär;
  3. utreda vilka nya datakrav dessa medför samt
  4. implementera nya beräkningar och rapporteringsrutiner.

Baserat på detta rekommenderades bolagen att så snart som möjligt påbörja arbetet med att anpassa sig till den nya standarden.

Vill du del av presentationen? Ladda ner presentationen till höger.