IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17

olofNews

International Accounting Standards Board (IASB) har under sitt möte den 13 december beslutat att föreslå ändringar i IFRS 17. Det var under ett möte i oktober som IASB inledde en process för att utvärdera behovet av att göra ändringar i standarden. Under det mötet beslutades att eventuella ändringar inte skulle:

  • Resultera i mindre användbar information för investerare,
  • Störa befintliga implementeringsprocesser, eller,
  • Riskera en otillbörlig försening för ikraftträdandet av standarden.

De ändringar IASB nu beslutat att föreslå uppfyller ovanstående punkter, vilket resulterat i att man valt att gå vidare med förslaget. Ändringsförslaget innebär ändringar i punkt 78, vilket innebär att presentationen i balansräkningen får ske på portföljnivå istället för på gruppnivå, dvs. utifrån än högre nivå än tidigare. Förslaget innefattar även en uppskjutning av ikraftträdandet med ett år till 1 januari 2022 istället för 2021.

IASB:s diskussioner kommer fortsätta i början av 2019 och följas av ett offentligt samråd innan ovanstående ändringsförslag slutligen kommer gå igenom.

Läs mer om vad Finansinspektionen och IASB skriver här och här.