Försäkringsforum

Det är mycket som händer inom försäkringsbranschen just nu. Välkomna till Försäkringsforum den 11 oktober, där du får möjligheten att träffa branschkollegor och höra om de senaste trenderna inom försäkringsmarknaden. 

Vi har fyllt dagen med matnyttiga och intressanta föreläsningar inom bl.a. hållbarhet, Solvens 2-översynen, prissättning och cyberrisker & informationssäkerhet, med både FCG:s försäkringsexperter och externa talare.

Varmt välkommen till FCG:s Försäkringsforum 2022.

Agenda

08:30 – Välkomstmingel och kaffe

09:00 – Introduktion
Talare: Gunnar Hirschfeldt (FCG)

09:15 – Hållbarhet inom risk & compliance
Hur följer man taxonomin och Disclosureförordningen och hur påverkas försäkringsbranschen av de nya hållbarhetsreglerna? Vad behöver göras inom produktutvecklingsprocessen (POG) och investeringsrådgivning? Hur integrerar man hållbarhetsrisker och klimatrisker i riskhanteringssystemet och ORSA?
Talare: Martin Ahlström och Camilia Zian Nyhuus (FCG)

10:30 – Paus

10:45 – IDD och Solvens 2-översynen
De senaste nyheterna om Solvens 2-översynen (inom både compliance & risk-området) och inom IDD-området.
Talare: Anette Hermansson, Sara Sjöberg och Antje Prabel (FCG)

12:00 – Lunch
Lunch serveras på plats

13:00 – Digitalisering i försäkring
Trender och nödvändig transformation.
Talare: Lotta Rauséus, COO & Co-founder Insurely

13:30 – Prissättning
Trender inom prissättning. Utveckling på området, digitalisering, aktuariefunktionens roll och hantering av prisdiskriminering.
Talare: Erik Gustafsson, Alexander Eriksson och Gunnar Hirschfeldt (FCG)

14:30 – Fika
Mingel och möjlighet att ställa frågor till våra experter vid olika stationer/oaser eller titta på FCG:s avtalsdatabas Oasys+ och regelbevakningsverktyg RegEye.

15:00 – Cyberrisker, IKT-DORA
Hur ser cyberrisker ut och hur bedömer man dem? Hur ska IKT-reglerna hanteras? När kommer DORA och vad innebär det? Hur sker FI:s tillsyn inom området?
Talare: Fredrik Ohlsson

15:50 – Avslutande insikter
Talare: Talare: Gunnar Hirschfeldt (FCG)

Presentationer

Pass 1: Hållbarhet inom risk & compliance
Pass 2: IDD och Solvens 2-översynen
Pass 3: Digitalisering i försäkring
Pass 4: Prissättning
Pass 5: Cyberrisker, IKT-DORA

DORA

DORA: Strengthening Digital Operational Resilience

Artiklar och vidare läsning

Här har vi samlat artiklar och studier som berör olika ämnen inom försäkringsområdet.

AI inom sakförsäkring i Sverige – en studie av FCG​

Price walking in the insurance market

Management of interconnected risks and operational risk centrality

Kontakta oss

Jim Gustafsson

Managing Director and Head of Business Area Insurance

Fredrik Ohlsson

Managing Director – Advisory Sweden Operational risk/ICT

Gunnar Hirschfeldt

Director

Erik Gustafsson

Director

Antje Prabel

Senior Manager

Anette Hermansson

Director

Martin Ahlström

Senior Manager

Alexander Eriksson

Senior Manager

Sara Sjöberg

Senior Manager

Camilia Nyhuus

Manager