Försäkringsforum 2023

Presentationer

Visa en presentation genom att klicka på titeln.

Effektiva modeller för risk- & kontrollhantering
Talare:
Elin Gezelius Linde & Erik Sundberg(FCG)

Regelverksspaning – Vad är fokus i marknaden?
Talare: Anette Hermansson & Filip Fabri (FCG)

CSRD -Nya regler för hållbarhetsrapportering
Talare: Camilia Nyhuus & Martin Ahlström (FCG)

Praktisk implementation av DORA – Vad säger senaste kraven?
Talare:
Fredrik Ohlsson & Filip Fabri (FCG)

Rättvisa algoritmer
Talare:
Ulrik Franke – Research Institutes Of Sweden

Aktuellt från FI
Talare:
Åsa Larson – Finansinspektionen

Talare

FCG

Jim Gustafsson

Managing Director and Head of Business Area Insurance

Anette Hermansson

Director

Gunnar Hirschfeldt

Director

Elin Gezelius Linde

Director

Martin Ahlström

Senior Manager

Erik Sundberg

Senior Manager

Camilia Nyhuus

Manager

Fredrik Ohlsson

Managing Director – Advisory Sweden Operational risk/ICT

Filip Fabri

Senior Associate

Externa talare

Åsa Larson

Verksamhetsområdeschef Försäkring – Finansinspektionen

Dr. Ulrik Franke

Senior Researcher – Research Institutes of Sweden