Finansbranschen försenad med sin anpassning till nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Cecilia Lindhe NadjalinNews

Den 3 juli 2016 trädde Marknadsmissbruksförordningen (MAR) ikraft och är nu direkt tillämplig i Svensk lag. Denna viktiga EU-förordning reglerar bl.a. bekämpningen av marknadsmanipulation och insiderbrott. Men många utmaningar måste lösas och omfattande anpassningar behöver fortfarande göras hos både emittenter och marknadsaktörer för att leva upp till de nya kraven, inte minst hos de nya övervaknings- och rapporteringsskyldiga företagen som tillkommit. För att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för finansmarknaden behövs en tydlig vägledning från Finansinspektionen och en effektiv samverkan mellan myndigheter och berörda marknadsaktörer.

Läs hela debattartikeln här: http://www.realtid.se/debatt/finansbranschen-sen-med-sin-mar-anpassning


För mer information, kontakta:

Per Friberg, Manager
Telefon: 076-649 11 63
E-post: per.friberg@fcg.se