FCG utser Christine Ehnström till Head of Swedish Consulting och VD för FCG Risk & Compliance AB

olofNews

FCG, specialisterna inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning med inriktning mot den finansiella sektorn, tillsätter Christine Ehnström, Partner och affärsområdesansvarig för FCG:s tjänster inom Legal & Compliance, som ansvarig för den svenska konsultverksamheten och VD för FCG Risk & Compliance AB.

Christine Ehnström har arbetat på FCG sedan början av 2018 och har över 20 års erfarenhet från finansbranschen med flera ledande operativa roller på SBAB bl.a. som chefsjurist, COO, t.f. VD och vice VD samt innan dess som bolagsjurist på Volvo Treasury. Christine har bred erfarenhet av legala och operationella frågor i finansiell verksamhet. Med sin nya roll behåller hon även ansvaret för affärsområdet Legal & Compliance på FCG:

”FCG har en stark position som en ledande rådgivare inom GRC-tjänster på den svenska finansmarknaden. Det är ett resultat av våra kunders förtroende och ett starkt team med kunniga och engagerade konsulter. Jag är glad och hedrad över möjligheten att få leda FCG:s svenska konsultverksamhet”, säger Christine Ehnström.

Nuvarande VD för FCG Risk & Compliance, Kristian Bentzer, fortsätter i sin roll som VD för moderbolaget FCG Holding AB.