FCG talar på DI Försäkring

Cecilia Lindhe NadjalinNews

På onsdag den 10 februari är det återigen dags för DI Försäkring där Johan Lindqvist, Director på FCG, är en av föredragshållarna.

Johan talar på temat ”Styrelsens och Vd:s ansvar under Solvens 2 företagsstyrning” där han bland annat tar upp på vilka sätt Solvens 2-regelverket påverkar företagsstyrningen och vilket ansvar som ligger hos styrelse och Vd. Johan kommer även ta upp hur implementeringen kan ske i praktiken, vilka de viktigaste erfarenheterna och de största utmaningarna är, samt hur FCG ser på hur området kommer att utvecklas framöver.