FCG ingår partnerskap med Bridgepoint Development Capital

olofNews

FCG Holding Sverige AB , ingår partnerskap med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC blir en betydande aktieägare i FCG och kommer tillsammans med FCG och befintliga ägare arbeta för fortsatt expansion av verksamheten.

 

”Till följd av ett stort behov av specialistkompetens inom den finansiella sektorn har FCG upplevt en stark tillväxt under de senaste åren”, säger Kristian Bentzer, Managing Partner på FCG. ”Vi är stolta över att ha lyckats attrahera specialister inom alla segment av den finansiella sektorn, med expertis som innefattar relevanta regelverk och djuplodande affärsförståelse. Vi arbetar långsiktigt i partnerskap med våra kunder och har som ambition att hjälpa kunderna att växa samtidigt som de efterlever de krav och regler som är viktiga för deras verksamhet. För att säkerställa fortsatt stark utveckling av FCG, samt ge oss rätt förutsättningar och resurser för expansion av bolaget, är det med glädje som vi välkomnar Bridgepoint Development Capital som ny ägare och partner. BDC har lång erfarenhet av att växa företag internationellt, och de kommer att tillföra strategisk affärskompetens, ett brett europeiskt nätverk och finansiella muskler, vilket stärker FCG:s fortsatta utveckling och tillväxt både i och utanför Norden.”

 

Johan Dahlfors, ansvarig partner för Bridgepoint Development Capitals verksamhet i Norden, kommenterade: ”Vi är mycket imponerade över det bolag som FCG-teamet har byggt. Nuvarande ägare har etablerat en ledande position i Norden tack vare kvalitativa och kundanpassade specialisttjänster, ett dedikerat team av specialister med en bred kompetensbas, samt ett tjänsteerbjudande som tillgodoser behoven inom hela finanssektorn i ett alltmer komplext regulatoriskt landskap. FCG har ambitiösa framtidsplaner och vi ser fram emot att samarbeta med nuvarande ägare och övriga medarbetare för att fortsätta att utveckla verksamheten framåt.”

 

Med BDC som partner kommer FCG fortsätta att bygga vidare på sin position både i nuvarande och nya geografiska marknader.

Transaktionen är villkorad av godkännande från svenska Finansinspektionen. Värdet på transaktionen är inte offentligt.