FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer

olofLegal & Compliance, News

FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer.

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 21 november 2019.

FCG:s team bestod av Christine Ehnström (Partner), Jonas Karlsson (Senior Manager) och Daniel Hemselius (Manager).

Grattis Bluestep!