En Complianceroll i förändring – Del 1, Ny lagstiftning

hugoLegal & Compliance

I takt med att tiderna förändras gör även compliancerollen det. Vi har tillsammans med våra kollegor Anna Gårdö och Suna Wickforsen diskuterat hur kan se ut i framtiden. Del ett av två handlar om ny lagstiftning.