Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

Presentasjoner finner du her

Velkommen tll lunsjemninar 23. Nov

THE STEP AHEAD OF FINANCIAL CRIME

Discover leading expertise, key insights and new perspectives on Financial Crime Prevention

WANT TO STAY UPDATED?

Be the first to receive news and content on Financial Crime Prevention

Henrik Skådinn

Senior Manager

Louise Brown

Director


Hjertelig velkommen til FCGs halvdagsseminar der vi gir spesifikk kunnskap om hvordan man kan avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet i det digitale rommet, samt kunnskap om hvordan man kan ta lærdom av internasjonale lekkasjer.

Agenda

12:00
Drop-in lunsj og mingel

12:45
Introduksjon

13:00
DNB om bedragerier og krypto | Foredragsholder: Sebastian Takle, FC3/DNB

13:45
Kryptovaluta; en innføring i relevante modus, trender og forebygging | Foredragsholder: Eirik Sneeggen, Kripos/NC3 (Nationalt cyberkrimsenter)

14:30
Pause med kaffe, bakverk og frukt

14:45
Internasjonale lekkasjer og hva vi kan lære av dem | Foredragsholder: Ola Westerberg

15:30
I gråsonen mellom svart og hvitt | Foredragsholder: Henrik Skådinn og Louise Brown, FCG

15:55
Avsluttende bemerkninger

16:00
AW og mingel | Restaurant Haakon

I programmet medvirker

– Sebastian Claydon Takle, Financial Cyber Crime Centre (FC3) DNB
– Eirik Sneeggen, Kripos/NC3 (Nationalt cyberkrimsenter)
– Ola Westerberg, prisbelønnet gravende journalist og medlem i ICIJ
– Henrik Skådinn, Senior Manager FCG Norge og tidligere politioverbetjent i Oslo politidistrikt
– Louise Brown, Antikorrupsjonsekspert, FCG Financial Crime Prevention team
– Kripos ved næringslivskontakt Espen Skogs

Praktisk info

Wifi: Oslo Konserthus Publikum (åpent)

Spørsmål og kommentarer?

Send gjerne inn spørsmål og kommentarer. Gå til menti.com og tast inn koden 2521 1429

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save