Økonomisk kriminalitet i det digitale rommet

Presentasjoner finner du her

Velkommen tll lunsjemninar 23. Nov

THE STEP AHEAD OF FINANCIAL CRIME

Discover leading expertise, key insights and new perspectives on Financial Crime Prevention

WANT TO STAY UPDATED?

Be the first to receive news and content on Financial Crime Prevention

Henrik Skådinn

Senior Manager

Louise Brown

Director


Hjertelig velkommen til FCGs halvdagsseminar der vi gir spesifikk kunnskap om hvordan man kan avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet i det digitale rommet, samt kunnskap om hvordan man kan ta lærdom av internasjonale lekkasjer.

Spørsmål og kommentarer?

Send gjerne inn spørsmål og kommentarer. Gå til menti.com og tast inn koden 2521 1429