EIOPA publicerar vägledning om tjänstepensionsinformation till förmånstagare

olofNews

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har publicerat en rapport med vägledning om information till förmånstagare som en del av införande av det nya tjänstepensionsregelverket (IORP II). Vägledningen vänder sig till nationella tillsynsmyndigheter, men avser även att inspirera tjänstepensionsinstitut och försäkringsföretag.

Enligt kommande IORP II-regler ska tjänstepensionsinstitut lämna information till förmånstagare, så kallade Pension Benefit Statements (PBS). Denna information till förmånstagarna ska vara tydlig och lämnas åtminstone årligen.

Syftet är att informationen ska innehålla bland att nuvarande situation om tjänstepensionen vad gäller pensionsförmåner, framtida prognoser om pensionen, information för att möjliggöra planering av pensionering och stöd för den förmånsberättigade att fatta välgrundade pensionsbeslut.

För mer information om rapporten, läs här