EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat ett utkast på tekniska råd om möjliga ändringar eller tillägg till Solvens II-förordningen samt försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) avseende att integrera hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer.

Med hållbarhetsrisker avses miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrisker. Hållbarhetsrisker kan påverka såväl investeringar och skuldåtaganden i livförsäkrings- som skadeförsäkringsföretag, liksom vid försäkringsdistribution.

EIOPA:s tekniska råd fokuserar på följande områden:

  • Organisatoriska krav.
  • Verksamhetsförhållanden.
  • Riskhantering
  • Bedömning av målmarknad (endast IDD).

Gällande Solvens II så är förslaget att säkerställa identifiering och bedömning av hållbarhetsrisker vid försäkringsföretagens investeringar. Försäkringsföretag föreslås ta hänsyn till eventuella långsiktiga konsekvenser av hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och, där det är relevant, återspegla försäkringstagarnas preferenser för miljö, social och företagsstyrning (ESG).

Gällande IDD så fokuserar förslaget dels på intressekonflikter (relaterat till organisatoriska krav) och produkttillsyn och styrning (relaterat till bedömning av målmarknad).

EIOPA:s utkast på tekniska råd ligger ute för konsultation till den 30 januari 2019.

För mer information; läs här

Let's connect

EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer
I want to learn more about:
EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save