Dags att se över samtliga outsourcingarrangemang – ett år kvar av övergångsperioden

hugoOutsourcing

Enligt EBA:s riktlinjer om outsourcing måste samtliga av de outsourcingarrangemang som företag ingått med leverantörer innan den 30 september 2019 vara uppdaterade i enlighet med de nya riktlinjerna senast den 31 december 2021. FCG har i implementeringsprojekt noterat att flera aktörer i första hand fokuserat på uppdatering av interna regler och anpassning av sitt arbetssätt och sina processer för hantering … Read More

EBA GL Outsourcing – one year down, many more to come

hugoOutsourcing

We have seen that there is a strong will among the players on the market to work with outsourcing arrangements, and after one year of implementation of the guidelines, we want to reflect briefly and share our thoughts on the following issues: How well has the market adapted? What challenges have we seen? Let us begin with a brief summary … Read More

Why outsourcing arrangements requires a dedicated solution

hugoOutsourcing

Outsourcing of services brings several benefits to a business, but also extensive commitments. In order to ensure smooth handling as well as a good overview and control of your outsourcing arrangements, a solution tailored for this can be required. The risks are otherwise non-compliance with regulations, increased business risks and unnecessary administration. The differences between an outsourcing arrangement and a … Read More

Nya EBA-riktlinjer för outsourcing

olofNews, Outsourcing

Riktlinjernas bakgrund och syfte EBA publicerade i februari i år nya riktlinjer för utkontraktering (outsourcing). Finansinspektionen har nu meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag (institut enligt CRD IV), betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar. Syftet med riktlinjerna är att precisera och harmonisera regelverket om outsourcing i ljuset av den teknologiska utvecklingen och … Read More

FCG:s dag för specialistfunktioner – nu med schema!

hugoAML & CTF, Change Management, Finance & Treasury, Interim, IT & Cyber Security, Legal & Compliance, M&A Advisory, News, Outsourcing, Reg&Tech Solutions, Regulatory Reporting, Risk & Analytics

Snart är det dags för FCG.s dag för specialistfunktioner den 13 mars i Malmö! Snart ska ni således välja vad ni vill att er fördjupningsdag ska handla om. Länken till formuläret kommer ni, om ett par veckor, få via mail om ni anmält er. Var uppmärksam på era val då vissa seminarier och föreläsningar sträcker sig över två pass. Tillgängligheten styrs av … Read More