Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

olofNews

EBA:s nya rapporteringssystem EUCLID är nu etablerat och har börjat generera resultat. Som ett led i implementeringen av EUCLID började Finansinspektionen under juni månad att dela den EU-reglerade rapporteringen för kreditinstitut med EBA. Denna informationsdelning belyste en del vanliga fel i den regulatoriska rapporteringen som begås av institut under tillsyn. FI nämner i sin artikel att de noterat vanliga fel … Read More

FCG has advised Mynt AB in its authorisation application as issuer of electronic money

olofNews

FCG has advised the Swedish fintech company Mynt AB, in its authorisation application as issuer of electronic money according to the Swedish Electronic Money Act. Mynt is a provider of smart corporate credit cards, flexible financing and spend management that helps business customers. Mynt was granted its authorisation as an e-money institute on June 23rd 2021 by the Swedish FSA. … Read More

FCG advises TA Associates in connection with the acquisition of 2,5 Billion SEK new share issue in Söderberg & Partners

olofNews

FCG has advised TA Associates regarding regulatory matters (governance, risk and compliance) in its acquisition of a share issue raising approximately 2,5 billion SEK in Söderberg & Partners, with the purpose to support Söderberg & Partners’ continued expansion in the Nordics and the Netherlands, plus potential entries onto new geographical markets. FCG’s team was managed by Christine Ehnström (Partner & … Read More

Hur kopplar du ORSA till din affärsstrategi?

hugoInsurance, News

Under andra kvartalet 2019 publicerande Finansinspektionen (”FI”) sin tillsynsrapport över försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar. Finansinspektionens syfte var att kartlägga hur försäkringsföretagen genomför och kommunicerar den egna risk- och solvensbedömningen, även kallad ORSA (”Own Risk and Solvency Assessement”). Finansinspektionens samlade bild var att försäkringsföretagen kan förbättra sitt arbete.  Vi ser tydligt att många kunder nu börjar arbeta med att anpassa sin riskprofil för att bättre beräkna kapitalbehovet och inte … Read More

Solvens II-översynen: vägen framåt för ditt företag

hugoInsurance, News

Det omfattande Solvens II-regelverket som började gälla för försäkringsbranschen den 1 januari 2016 innehåller artiklar om revidering. Det har bland annat skett i den mindre så kallade 2018-översynen och nu i den pågående 2020-översynen. EIOPA anser att Solvens II-regelverket fungerar i sin helhet men att det bör anpassas efter dagens ekonomiska klimat, med låga räntor och en pandemi som påverkar … Read More