Vad innebär de nya IKT- och säkerhetsriktlinjerna för försäkringsföretag?

hugoInsurance, IT & Cyber Security

I oktober 2020 publicerade EIOPA riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT). I fredags meddelade FI att de avser tillämpa riktlinjerna som träder i kraft den 1 juli 2021. I riktlinjerna, som i Sverige kommer tillämpas som allmänna råd, möter försäkrings- och återförsäkringsföretag en mer omfattande och komplex kravbild avseende styrning av IKT och säkerhet. EIOPA:s riktlinjer … Read More

The future of finance is digital

olofFinance & Treasury, IT & Cyber Security, News, Reg&Tech Solutions

There is no doubt that the future of the financial sector is digital, and this applies to both large and small companies. However, a successful digital transformation of the financial sector requires regulation. Not only to protect financial stability, but also to make consumers feel safe in using new digital and innovative services. Properly addressed, the EU Digital Finance Package … Read More

A Brave new World: The governance of IT-risk is now firmly placed in operational risk

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes are foremost related to to what is commonly known as New … Read More

Is this the end of an era for NPAP?

olofIT & Cyber Security, News, Risk & Analytics

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recently published a consultative document for the revision to the Principles for the Sound Management of Operational Risk (PSMOR). On a high level, the principles cover the same topics as before but there are some clarifications and some substantial changes. The substantial changes, in the consultative draft, are foremost related to what is … Read More

Enhanced regulation regarding IT and security management in Europe.

hugoIT & Cyber Security, News

Last week, the European Banking Authority (EBA) published the final Guidelines on ICT and security risk management. This Guideline will come into effect on 30th of June 2020 which is a rather short deadline considering the organizational structure and level of detail stated. The guideline defines the minimum requirements on how to manage ICT and security management risk across most … Read More

FCG:s dag för specialistfunktioner – nu med schema!

hugoAML & CTF, Change Management, Finance & Treasury, Interim, IT & Cyber Security, Legal & Compliance, M&A Advisory, News, Outsourcing, Reg&Tech Solutions, Regulatory Reporting, Risk & Analytics

Snart är det dags för FCG.s dag för specialistfunktioner den 13 mars i Malmö! Snart ska ni således välja vad ni vill att er fördjupningsdag ska handla om. Länken till formuläret kommer ni, om ett par veckor, få via mail om ni anmält er. Var uppmärksam på era val då vissa seminarier och föreläsningar sträcker sig över två pass. Tillgängligheten styrs av … Read More