Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

Anonym FröbergNews

I forbindelse med den nye personvernforordningen 1 (GDPR), har Artikkel 29- gruppen2 lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Arbeidsplanen viser at de vil fortsette arbeidet med å avklare innholdet i og etterlevelsen av bestemmelsene i GDPR ved å gi veiledende uttalelser. 

Det er nylig gitt uttalelser om dataportabilitet3, personvernombud4 og ansvarlig tilsynsmyndighet5. I uttalelsene tydeliggjør arbeidsgruppen innholdet i kravene som stilles i GDPR. De gir også anbefalinger for hvordan kravene bør implementeres og praktiseres. I tillegg er det utarbeidet FAQer, oversikt over ofte stilte spørsmål til hvert av emnene. Uttalelsene er ikke bindende, men utgjør EUs anbefaling til hvordan de nasjonale datatilsynene skal forholde seg til, eller arbeide med ulike tema. De er derfor nyttige verktøy og en gladmelding for alle virksomheter som berøres av det nye regelverket.