AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare

hugoNews

Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF-förvaltare?

Antalet AIF-förvaltare ökar stadigt och AIF-fonden är numera ett etablerat begrepp även i riskkapital- och fastighetsbranschen. Välkommen på seminarium där vår expert Anna Gårdö talar om vad du som registrerad AIF-förvaltare behöver känna till om reglerna. Visste du t.ex. att du träffas av penningtvättsreglerna och vet du vilka typer av investerare du får ha i fonden?

Anmäl dig här