Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

Vi er veldig glade for kunne å ønske Hilda Ragnarsdottir velkommen til FCG. Hilda blir en del av Risk & Capital Management i FCG Norge.

Hilda kommer fra Nasdaq der hun har hatt sentrale roller i analyse av risiko og kredittverdighet hos finansforetak gjennom detaljerte finans-, risiko- og markedsanalyser. Hun var også sentral i dialogen med foretakene. Hilda har tidligere jobbet som Corporate og Investment Banking Analyst i Dublin i Allied Irish Bank (AIB) med finansiering og egenkapitalinvesteringer, herunder analyse og overvåking av selskaper i ulike næringer.

Jeg er veldig glad for at Hilda Ragnarsdottir nå har blitt del av vårt team i FCG i Oslo, som tilfører oss kompetanse som vil styrke vårt tilbud på risiko- og kapitalstyring. Hun blir et viktig bidrag til at FCG skal bli det ledende rådgivningsselskapet innen bank- og finansbransjen i Norge.

Ivar Storvik, Director & Head of Risk and Capital Management

Jeg er utrolig takknemlig for den fantastiske velkomsten jeg har fått fra FCG og jeg gleder meg veldig til å jobbe med kollegaer som har en så omfattende erfaring innen compliance, risiko- og kapitalstyring. FCGs sterke kompetanse innenfor sitt felt er hovedgrunnen til at jeg ønsket å bli en del av FCG-teamet.

Hilda Ragnarsdottir, Senior Associate

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Let's connect

Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG
I want an FCG expert to contact me about:
Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG Hilda Ragnarsdottir har blitt en del av FCG

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save