Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni

Myndighetene i både EU og Norge har et sterkt fokus på finansnæringens pådriverrolle i bærekraftig utvikling. Dette har gjort at krav til risikohåndtering, virksomhetsstyring og rapportering på ESG faktorer for banker er raskt økende. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) arbeider nå med en omfattende “Action Plan on Sustainable Finance” og Finanstilsynet er svært tydelig på sine forventninger til til bankene når det gjelder håndtering av ESG og klimarisiko.

FCG Norge inviterer til et frokostseminar onsdag 8 juni 2022 kl. 8.30-10.00. Lurer du på hva alt dette betyr for din bank, og hvordan det henger sammen med EU-taksonomien og anbefalinger knyttet til TCFD/klimarisikorapportering, er vårt frokostseminar et godt sted å begynne. Seminaret holdes av Gry Evensen Skallerud, Annik Cecilie Saxegaard Falch og Matthew Smith og er kostnadsfritt for alle deltagere.

Gry Evensen Skallerud

Director, Head of Legal & Compliance

Matthew Smith

Director ESG

Annik Cecilie Saxegaard Falch

Senior Associate

Let's connect

Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni
I want an FCG expert to contact me about:
Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni Velkommen til frokostseminar om økte krav og forventninger til ESG-arbeid 8 juni

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save