FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk

För att möta kraven från både EIOPA och EBA gällande operativ riskbedömning och kvantifiering har FCG utvecklat ett centralitetsnätverk baserat på PageRank-algoritmen. Centralitetsnätverket är kopplat till Value-at-Risk och ger ett beslutsunderlag för att minska olika riskexponeringar.

Koppling mellan olika risker

FCG har nu sammanställt arbetet i en rapport, med exempel på hur riskernas konnektivitet i en organisation modelleras med prestigecentralitet (vilket är en värdering av nodernas betydelse i dess nätverk). Centralitetsvärderingen kan sedan simuleras mot organisationens Value at Risk (VaR) vilket bidrar till en förståelse hur en kostnadsexponering kopplas mot en sannolikhet.

Denna information möjliggör en mer korrekt bedömning över vilka risker som är störst och kan användas som supporterande information vid ett beslut om vilka kontroller som bör prioriteras.

Ladda ner rapporten genom att fylla i dina uppgifter nedan:

Let's connect

FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk
I want an FCG expert to contact me about:
FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk FCG Insights: Hantering av sammankopplade risker och centralitet inom operativ risk

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save