Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

Det er flere viktige formål med et godt risikorammeverk:

  • Det bidrar til enhetlig begrepsbruk, og sikrer forståelse og konsistens mellom risikokapasitet, avkastningskrav, risikoappetitt og styringsrammer
  • Det skal bidra til at strategi og risikostyring er konsistent opp mot investorforventninger med hensyn til blant annet risiko, diversifisering og avkastning
  • Det bidrar til at styret tar aktiv del i vurderingene av risikoappetitten i foretaket og optimere forholdet mellom bankens mål, risikokapasitet og risikoappetitt
  • Det sikrer oppfyllelse av formelle krav til fastsettelse av risikoappetitt i tråd med tilsynsmyndighetenes krav og forventninger

Figuren nedenfor viser hvordan sentrale prosesser og vurderinger er integrert med hverandre i strategiarbeidet og risikoappetittrammeverket.

Last ned figuren her

FCG er et rådgivningsselskap som er spesialisert på finansbransjen og arbeider innenfor en rekke ulike fagområder, herunder intern styring og kontroll, risikostyring og compliance. FCG kan blant annet bistå med utarbeidelse av retningslinjer og styringsdokumenter, modellering av risiko og fastsettelse av hensiktsmessige rammer. FCG tilbyr sin kompetanse i form av rådgivningsoppdrag, innleie (interimstillinger), co-sourcing og out-sourcing.

Dersom du ønsker mer informasjon eller en kostnadsfri presentasjon ta gjerne kontakt med Carsten Raabe eller Ivar Storvik.

For å se flere tjenester fra FCG besøk vår hjemmeside https://fcg.global/no/

Ivar Storvik

Director & Head of Risk & Capital Management

Carsten Raabe

Senior Manager

Let's connect

Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet? Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?
I want an FCG expert to contact me about:
Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet? Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet? Er risikorammeverket integrert i strategiprosessen – kan du beslutte strategiske mål uten å ha kvantifisert din risikokapasitet?

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save