Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

EBA:s nya rapporteringssystem EUCLID är nu etablerat och har börjat generera resultat. Som ett led i implementeringen av EUCLID började Finansinspektionen under juni månad att dela den EU-reglerade rapporteringen för kreditinstitut med EBA.

Denna informationsdelning belyste en del vanliga fel i den regulatoriska rapporteringen som begås av institut under tillsyn. FI nämner i sin artikel att de noterat vanliga fel rörande mallar som inte rapporterats, fel s.k. ”filing indicators”, tomma mallar samt mallar som rapporterats med fel periodicitet. FI har uppmärksammat dessa brister och kommer löpande kontakta de berörda bolagen.

Om ert bolag behöver hjälp med att justera tidigare inkorrekt rapportering, eller vill säkerställa den befintliga rapporteringen kan FCG hjälpa er. FCG:s regulatoriska rapporteringsteam kan supportera er kring både likviditets- och kapitalplanering, samt utföra GAP-analyser på era rapporter. Vårt team har granskat den regulatoriska rapporteringen hos de flesta banker i tillsynskategori tre och fyra vilket säkerställer att ert institut upprätthåller branschpraxis.

Let's connect

Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering
I want an FCG expert to contact me about:
Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering Finansinspektionen granskar bristerna i de svenska institutens regulatoriska rapportering

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save